Oferta

Kredyt dla Profesjonalistów

Kredyt dla profesjonalistów prowadzących własną działalność gospodarczą lub dla udziałowców spółek celowych. Jeżeli klient znajduje się w tej grupie zawodowej, to według wielu banków działających w Polsce, cieszy się zaufaniem i może liczyć na lepsze warunki kredytowania.

Do profesjonalistów zalicza się:

sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy, komorników, lekarzy, stomatologów, weterynarzy, farmaceutów, architektów, geodetów, księgowych prowadzących licencjonowane biura rachunkowe, doradców podatkowych, rzeczoznawców majątkowych,
biegłych rewidentów, tłumaczy przysięgłych.

Chcąc skorzystać z oferty dla profesjonalistów należy przede wszystkim udokumentować posiadanie uprawnień do wykonywania jednego z wyżej wymienionych zawodów. Specjaliści prawie zawsze mogą liczyć na uproszczoną procedurę przyznawania kredytu. Niektóre banki na tyle cenią te grupy zawodowe, że są skłonne zaproponować ich przedstawicielom niższą niż standardowa marżę i prowizję.